fbpx

การผูกข้อมือนี้ เพื่อเรียกขวัญน้องใหม่ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ในยามที่น้องต้องเดินทางมาไกลบ้าน ให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง และเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง มีขวัญที่มั่นคง และครองตนอยู่ได้ กิจกรรมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ 2562 ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือเอาไว้อย่างต่อเนื่อง ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อค่ำคืนวันที่ 29 ส.ค.2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official