fbpx

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มทรู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 ณ True Digital Park เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 25 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 23 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม วิค 3 กรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ “วิกฤติคนเมือง” ซึ่งนายรุ่งเพชร อรุณจิตติ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถผลิตผลงานอยู่ใน 1 ใน 5 ข่าวดีเด่น ได้สิทธิเข้าฝึกงาน ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ชมผลงานข่าวที่นี่ https://www.facebook.com/haydoesapirid/videos/2452695721494311/

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official