fbpx

คณาจารย์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานพัฒนากิจการนิสิต สำนักบริหาร ม.เนชั่น จัดงานประเพณี "ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน" ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและรักษาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา ที่วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย.2562