fbpx

"อย่าเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจ แต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตนเองดีกว่า" อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ กล่าวให้ข้อคิดแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สร้าง

แรงบันดาลใจ สู่เป้าหมายในชีวิต" จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official