fbpx

พุทธศาสนิกชนชาวคณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น น้อมใจกันถวายปัจจัยแก่องค์กฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและที่พักผู้ปฏิบัติธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป ทอดถวาย ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งนับเป็นกุศลผลบุญอันใหญ่หลวงที่ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับอานิสงส์อย่างถ้วนหน้ากัน