fbpx

ขออนุโมทนากับคณาจารย์และนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะศรัทธาวัดมิ่งเมืองมูล จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมใจกันถวายปัจจัยแก่องค์กฐิน ”ร่มบุญสามัคคี” ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564