fbpx

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จากเด็กน้อยไร้เดียงสาเมื่อ 4 ปีก่อน มาวันนี้..เติบใหญ่ ปีกกล้า พร้อมเผชิญโลกกว้างแล้ว คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับส่วนงานพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้ตระหนักถึงแนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ การปรับบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคต และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564