fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ โดย อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดิโอ แก่บุคลากรของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 10 คน และผลิตผลงานประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564 ณ ฐานทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี