fbpx

สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมใจบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียง ศึกษาสงเคราะห์จิตตอารีย์ อ. เมือง จ. ลำปาง

No Images