fbpx

การประชุมพบปะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อรับฟังปัญหาด้านการเรียน และ ชี้แจงแนวทาง การจัดตั้งสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่10 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง