ข่าวสาร/กิจกรรม

สัมมนานิเทศศาสตร์ 4.0 “สื่อใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้”

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา ชวนฟังสัมมนานิเทศศาสตร์ 4.0 “สื่อใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้” โดยวิทยากรมืออาชีพจากวงการสื่อใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา ชั้น 3 สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง โทร. 086 821 7288
poster.jpg

เสวนา "จริยธรรมสื่อในการนำเสนอข่าวช่วงเลือกตั้ง"

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา เชิญชวนฟังการเสวนาหัวข้อ "จริยธรรมสื่อในการนำเสนอข่าวช่วงเลือกตั้ง" วิทยากรโดย คุณจักรกฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน ไทยพีบีเอส และคุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย เนชั่นทีวี 22 ดำเนินการเสวนาโดย อ.ชีวิน สุนสะธรรม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา เข้าชมฟรี!