ข่าวสาร/กิจกรรม

To be number one Idol 2019 ระดับภาคเหนือ

ทีมงานอาจารย์และนักศึกษา มีกำหนดจะลงพื้นที่ เพื่อนำความรู้และทักษะออกบริการวิชาการแก่สังคม ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์การประกวด To be number one Idol 2019 ระดับภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 นี้
banner.jpg

"Say it" เปลี่ยนความกลัว
เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการสัมมนา เรื่อง "Say it" เปลี่ยนความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วิทยากรโดยคุณสุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ นักจัดรายการวิทยุ นักออกแบบ และนักเขียน รางวัล Shortlisted Treatment จากโครงการ HOOQ Filmmakers Guild 2017