fbpx

ในวันที่ศิษย์ได้บรรจงประดิษฐ์ดอกไม้มงคล อันได้แก่ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม และข้าวตอก ประกอบกันขึ้นเป็นพานขันดอกที่สวยสดงดงาม พร้อมทั้งกล่าวคำอาเศียรวาทหรือบทไหว้ครู เพื่อที่จะแสดงความระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้อบรมสั่งสอนและประสาทความรู้แก่ศิษย์ ในพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของชาวไทยมาแต่สมัยโบราณ "พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเนชั่น" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย.2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official