fbpx

"..มากกว่ารู้ดี รู้ชั่ว รู้ทั่วไป คือรู้จักระงับ ยับยั้ง ชั่งใจตนเอง จึงจะหลีกห่างจากหลุมพรางแห่งความชั่วได้.."

สาระธรรมจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ ลำปาง เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นิเทศฯสื่อ ธรรมะสร้าง ห่างยาเสพติด" จัดโดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2562