fbpx

นางสาววรัญญา สังข์ทอง และนางสาวกาญจนา ลีสวัสดิ์วงศ์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้เข้าร่วมโครงการพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 16 จัดโดย เนคเทค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สิ่งที่ได้จากกิจกรรม คือ เป็นโครงการที่สร้างนักข่าวรุ่นใหม่ด้านไอที ให้มีความรู้ สามารถเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องเรียนรู้และตามให้ทัน "เราต้องควบคุมเทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีควบคุมเรา"