fbpx

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร สร้างแนวทางการทำงาน และประยุกต์ใช้นิเทศศาสตร์ในการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในองค์กร ในหัวข้อ นิเทศฯยุคใหม่ ทำอะไรได้บ้าง วิทยากรโดย ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official