fbpx

"อย่าเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจ แต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตนเองดีกว่า" อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ กล่าวให้ข้อคิดแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สร้าง

แรงบันดาลใจ สู่เป้าหมายในชีวิต" จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562