fbpx

รับสมัคร นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 !!

Image

Apply Now

Image

News Update!!

รายละเอียดการเข้าศึกษาเป็นนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
1. ชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
2. ชำระค่าเล่าเรียน เทอมละ 65,000 บาท
- ในกรณีที่นิสิตยื่นกู้ กยศ. วงเงินที่สามารถกู้ได้คือ 45,000 บาท (ติดต่อยื่นคำร้องที่สำนักงานส่วนงาน กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนชั่น อาคาร ดร. เทียม โชควัฒนา)
- โดยจะต้องชำระค่าเทอมส่วนต่างเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อเทอม (กรณียื่นเงินกู้ กยศ. ผ่านแล้ว)
3. ชำระค่าหอพัก ปีการศึกษาละ 15,000 บาท + ค่าบำรุงหอพักแรกเข้า 3,000 บาท
โดยมีห้องพักดังนี้
- ห้องพัก จำนวน 2 คน (ห้องเล็ก)
- ห้องพัก จำนวน 4 คน (ห้องใหญ่)
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
- เตียงนอนเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุตพร้อมฟูกที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอ่านหนังสือ และ พัดลม (ติดเพดาน)
3. การแต่งกายนิสิตชั้นปีที่ 1
- ชุดนิสิต ประกอบด้วย เสื้อนิสิตสีขาว กระโปรงทรงเอ หรือกระโปรงพลีต ความยาวคลุมเข่า รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป (**รองเท้าผ้าใบสีขาว มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย)
- อุปกรณ์แต่งกาย เข็ม กระดุม หัวเข็มขัด ตุ้งติ้ง มีจำหน่ายที่ร้านถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยเนชั่น
4. สามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่บัญชี 024-1-80691-0 ธนาคารกรุงศรี
หากชำระเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line : nation_pr
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 063-0921256

ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2562) จำนวน 80 คน

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัครผ่านระบบทางไปรษณีย์

25 เม.ย. - 31 ก.ค 62

รับสมัครด้วยตนเอง 

25 เม.ย. - 31 ก.ค 62

รับสมัตรผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.nation.ac.th

25 เม.ย. - 31 ก.ค 62

ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Mobile banking โดยระบุใบแจ้งชำระเงิน

25 เม.ย. -31 ก.ค 62

วันเปิดภาคเรียน

13 ส.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของ  กระทรวงศึกษาธิการ

2. อายุระหว่าง 18-35 ปี

3. มีส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

 

ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

 

หมายเหตุ:      

 

1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจร่างกายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ตามรายละเอียดที่ได้แนบพร้อมกับใบสมัคร

2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม