fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นและสโมสรเชียงใหม่วายส์เมน สโมสรลานาเชียงใหม่่ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการแปรงฟันให้น้อง เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี2563 เมื่อวันเสาร์ ที่31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภทเมือง จังหวัดลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official