fbpx

พิธีไหว้ครู" ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู ผู้สร้างคน" วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official