fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสถาปณาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2563 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ภาพ/ข่าว: อ.ภัทรนัย ไชยพรม