fbpx

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู และ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม เข้าพบผู้อำนวยโรงเรียนอรุโณทัย เพื่อประสานเป็นแหล่งร่วมมือทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2564