fbpx

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย ผศ.ดร.กฤษดา ตันเปาว์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ฯ ได้เข้าพบ พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยาอาชีวศีกษาจันทร์วี เพื่อสร้างความร่วมือทางวิชาการระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น กับ วิทยาลัยาอาชีวศีกษาจันทร์วี