fbpx

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย ผศ.ดร.กฤษดา ตันเปาว์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ฯ ได้เข้าพบ พญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยาอาชีวศีกษาจันทร์วี เพื่อสร้างความร่วมือทางวิชาการระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น กับ วิทยาลัยาอาชีวศีกษาจันทร์วี

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official