fbpx

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563 สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้ายสายบุญจุลกฐินถิ่นล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้คณจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตในแต่ละชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง