fbpx

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563 สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้ายสายบุญจุลกฐินถิ่นล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้คณจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตในแต่ละชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official