fbpx

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเชิงรุกตามแผนดำเนินโครงการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น