fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้กล่าวต้อรับและชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตร

 

 

ภาพ/ข่าว : อ.ภัทรนัย ไชยพรม