fbpx

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2563 เวลา 08.30-12.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์ดูแลแบบประคับประคองสากล ณ ศูนย์เปี่ยมสุข โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชา PUBH472 การดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official