fbpx
Image
Image
Image
Image
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image
ปีการศึกษา 2563
 • [Vol.1 No.1] สิงหาคม
 • [Vol.1 No.2] กันยายน
 • [Vol.1 No.3] ตุลาคม
 • [Vol.1 No.4] พฤศจิกายน
 • [Vol.1 No.5] ธันวาคม
 • [Vol.1 No.6] มกราคม 2564
 • [Vol.1 No.7] กุมภาพันธ์ 2564
 • [Vol.1 No.8] มีนาคม 2564
 • [Vol.1 No.9] เมษายน 2564
 • [Vol.1 No.10] พฤษภาคม 2564
 • [Vol.1 No.11] มิถุนายน 2564
 • [Vol.1 No.12] กรกฏาคม 2564
Image
 • คู่มือมือนิสิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2563
 • คู่มือนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเนชั่น 2563
 • คู่มือฝึกปฏิบัติงานรายวิชา PUBH 491
 • คู่มือฝึกปฏิบัติจิตอาสาและการบูรณาการฯ
 • คู่มือการทำรายงานวิจัย
Image
ระบบสารสนเทศ
Image
Image
Image
Image
ผลงานนิสิต

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official